אבזמי ביניים קיצור/הארכה לרצועות

אבזמי ביניים קיצור / הארכה לרצועות