כפתורים וקישוטים מקריסטל

כפתורים וקישוטים קריסטל
לכל האביזרים: